Mesajı Okuyun
Old 27-03-2008, 12:06   #15
üye3578

 
Varsayılan

Sayın duyurucu1, sorunuza hangi makamdan çok, bence bakanın bakış açısına göre verilecek cevap değişir.

Ben, meslektaşım olan ve sık sık gerek soruşturma gerekse duruşma sırasında karşılaştığım avukatların, ekonomik özgürlüklerine kavuşmuş, çalışma hayatında para kazanmayı değil, adaleti ön planda tuttuklarını görme hayali taşıdığım için, kazandıkları para beni rahatsız etmez, tam tersine memnun eder. Hem ben de istediğim zaman avukatlık yapabilirim. Bu nedenle avukatların iyi para kazanması, benim açımdan da avukatlığı cazip bir alternatif haline getirecektir.

Avukatların ne kadar kazandıklarından çok, avukatların kazançları arasındaki uçurum benim dikkatimi çekiyor.

Aynı okul mezunu, yaptıkları iş küçük farklarla aynı olan insanların çok farklı para kazanmaları tartışılması gereken bir konu bence.

Avukatlar arası havuz sistemine benzer bir sistem olsa, belli miktarlardan, belli oranlarda havuza kesinti yapılsa ve o ay havuz ortalamasının altında para kazanan avukatın kazancı havuza eşitlenecek şekilde bir ödeme yapılsa iyi olmaz mı?

İnsanca yaşamak için yeterli para kazanan her yurttaş ülke için kazançtır. Ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş insanlar daha az suç işler, daha mutlu bireylerin oluşturduğu bir toplum oluşturur.

Bu bakımdan ekonomik açıdan yeterli parayı kazanan avukat da, hem ülke hem adalet açısından kazanç olacaktır. Aldığı işten kazanacağı parayı düşünmez ise, daha rahat hareket edeceğini ve bundan adaletin karlı çıkacağını düşünüyorum.

Bütün avukat meslektaşlarımın avukatlığın gerektirdiği şekilde yaşamasını sağlayacak ücretleri alması dileğiyle, herkese saygılar sunarım...