Mesajı Okuyun
Old 12-05-2017, 19:10   #2
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

Aşağıdaki örnek karara göre hareket edilebilir diye düşünüyorum.Her halükarda amaç çocuğun ve menfaatlerinin korunması olmalıdır.

''..Ana ve baba, velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler. Ana ve babanın yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda hakim müdahale eder ( TMK m. 352 ). Ana ve baba, çocuk mallarının gelirlerini öncelikle çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için; hakkaniyete uyduğu ölçüde de aile ihtiyaçlarını karşılamak üzere sarfedebilirler ( TMK m. 355 ). Ana ve baba, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermezlerse hakim, malların korunması için uygun önlemleri alır. Hakim, özellikle malların yönetimi konusunda talimat verebilir; belirli zamanlarda verilen bilgi ve hesabı yeterli görmezse, malların tevdi edilmesine veya güvence gösterilmesine karar verebilir ( TMK m. 360 ). ..''
T.C.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/4126 K. 2016/7637
T. 14.4.2016