Mesajı Okuyun
Old 07-01-2007, 13:48   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bu kararda dikkat çeken en önemli husus bence şudur:

1. Öncelikle tanınmış marka olduğu su götürmeyen "ÜLKER" markası ile "ÜLKEM" markasının kelime ve kelimenin manası temelinde bir ilgisi yoktur. Her iki markanın ortak harfleri "ÜLKE" den ibaret olup, "ÜLKE", "ÜLKER" markasının kökü değildir. Başka bir ifade ile "ÜLKER" markası, "ÜLKE" sözcüğünden türetilmemiştir, başlı başına bir soyada bağlı markadır... Bu bağlamda "ÜLKE" sözcüğüne eklemeler yapılarak türetilebilecek tüm yeni sözcükler, "ÜLKER" ile bağlantısız ve yeni birer markalardır. "ÜLKEM", "ÜLKEN", "ÜLKELER", "ÜLKENİZ" gibi... Diğer yandan "ÜLKEM" kelimesinin sade bir vatandaşta bıraktığı intiba "ÜLKER" ile benzeşme yahut aidiyet değil tam aksine "ÜLKE" mize vurgudur. "ÜLKÜM" gibi...Dolayısıyla "İLKER" markasına "ÜLKER" in itiraz hakkı ne kadar doğru ise "ÜLKEM" markasına da itirazı o kadar doğru ve haklı olur.

2. İkinci olarak Yargıtay'ın bozma gerekçesi sağ kulağı sol el ile işaret etmeye benziyor. ÜLKER markasının tanınmış marka olduğunu herkes biliyor ve bu manada HUMK ifadesi ile araştırmaya bile gerek kalmayacak derecede "Maruf ve MEŞHUR" durumdadır ve ispata gerek yoktur!

Saygılarımla..