Mesajı Okuyun
Old 17-03-2009, 14:13   #5
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
....6 aylık zamanaşımı süresi zaten işlemeye başlamamış olduğundan..

"Dava konusu kambiyo senedi, çek niteliğinde olduğuna göre, sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği tarih, şayet çek ibraz edilmiş ise, ibraz günü, ibraz mevcut değilse ibrazı gereken son gün olarak kabul edilmelidir." (11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/2615,K. 2003/9053)

Alıntı:
Fakat keşideci A 'nın B ile aralarında yaptığı protokolün V Bankasını bağlamayacağı konusundaki görüşünüzü biraz daha açmanızı istiyorum


"Poliçeden mesul olan kendileriyle ciranta arasında doğrudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri hamile karşı ileri süremezler" -- Bu kabul, kambiyo hukukundan doğan taleplere karşı geçerli olduğuna, sebepsiz zenginleşme davası zenginleşmeden kaynaklanan şahsi talep hakkı doğurduğuna, bu davada keşideci sebepsiz zenginleşmediğini, çeki bedelsiz olarak hatır çeki olarak devrettiğini ispatlayabilme olanağına sahip bulunduğuna ve bu ispatı elindeki yazılı belgeyle yapabileceğine göre...daha önceki görüşümü salt kambiyo hukukundan doğan ve geçerli müracaat hakkını kapsayan talep ve takiplere hasrediyorum.