Mesajı Okuyun
Old 24-04-2007, 12:26   #8
Admin

 
Varsayılan

Bir zamanlar THS'de yayınladığımız hukuk özlü sözleri sayfamızdan:

Alıntı:
"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud
"Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi
"Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer: Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder." Fransız Atasözü
"Hukuk birgün herkese lazım olur." Anonim
"Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar." Anonim
"En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır." Anonim
"Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet" Anonim
"İnsanlar ancak adaletle doyurulur." Emerson
"Adalet ilkin devletten gelmelidir." Aristo
"Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır." Anonim
"Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever." Kur'an
"Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
"İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır." La Rochefoucauld
"Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
"İnsancıl olmadıkça adil olamazsın." Vauvenargues
"Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur." Montesquieu
"Adalet topaldır." Fransız Atasözü
"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner." Konfüçyus
"Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir." Candar
"Adalet olmadan düzen olmaz." Albert Camus
"Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflatun
"Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
"Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering
"Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
"Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir
"Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır." H.İbsen
"Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
"Ahlakın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz." Napoleon
"Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır." Sadi
"İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır." Anonim
"Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer". Anonim
"Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur" Anonim
"Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero
"Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
"Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır." Anonim
"Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır." Mirabeau
"İki insan arasında hüküm edecek olan hakim, sakın asabi bir halde hüküm etmesin" Tecrid-i Sarih Tic. 12/319
"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
"Eşitlik arayan mezara gitmeli." Alman atasözü
"Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France
"Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar." Anonim
"Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday
"Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal
"Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış." Kilis sözü
"Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." Hanry Clay
"Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır." Tacitus
"Doğru olan, haklı olandır." Alexander Pope
"Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler." Anonim
"Hak yerde kalmaz." Anonim
"Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
"Bir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey!" MME Deluzy
"Asılan hırsız değil, yakalanandır." Çek Atasözü
"Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca
"Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker
"Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar." Ovidius
"Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır." Anonim
"Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
"Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
"Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir." Thomas Fuller
"Yazılı yasalar örümcek ağları gibidir: zayıfları yakalar, güçlüler deler geçer." Anonim
"Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson
"Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir." Burke
"Yasaların bittiği yerde zulüm başlar." Lord Chatham
"Hakimsiz, hekimsiz yerde durulmaz." Anonim
"Hak yerini bulur." Anonim
"Hak gelince batıl gider." Anonim
"Hak deyince akan sular durur." Anonim
"Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir." J.J.Rousseau
"Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
"Hukuk Adalete yönelik iradedir." Radbruch
"Cezalandırmak ya da kayırmak gerektiğinde insanlara insanca bakmalıdır." Goethe
"Adalet mülkün temelidir" Türk Atasözü
"Adalet herkese kendisinin olanı vermek yolunda sarsılmaz ve sürekli bir iradedir." Radbruch
"Neyin adaletli olduğunu saptamak olanaksız olduğu için neyin hukuka uygun olduğunu saptanmak durumundadır." Radbruch
"Hayır! Topluma yararlı olan herşey hukuktur denemez; asıl bunun tersine yalnızca hukuk olan şey topluma yararlıdır!" Radbruch
"Örnek olsun diye verilen her cezada kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır." Tacitus
"Hukuktan onun yalnızca yasaya uygunluk istediği biçiminde söz etmek, ondan ödev yükleme yeteneğini almak demektir." Anonim
"Bırakın Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!"
"Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz." Kant
"Bütün dinler ve ahlaklar adalette birleşir." John Way
"Yargıcın erdemi doğruyu görmek, savunmanın erdemi doğruyu söylemektir." Socrates
"Adaletsizlik hükme acılık, geciktirmekse tatsızlık verir" Bacon
"Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır." Bacon
"Gökyüzü kafana düşse de, sen yine doğruluktan şaşma." Watson
"Güce dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan güç zalimdir." Pascal
"Korku olan yerde adalet olmaz." İngiliz Atasözü
"Yasaları yalnızca yargıçlar biliyorsa o ülkede hukuk yok demektir." Herbert Hower
"Yasaların yasaklamadığını utanma duygusu denetler."
"Bağışlamak ve unutmak iyi kişilerin öç almasıdır." Schiller
"Unut ki, bağışlamak zorunda kalmayasın" Ebner
"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önleyiniz" Heraklitos
"Haklar, güçler arasındakı aralıktır." Paul Valery
"Herkesin tanıyıp saygı duyduğu bir hak yoktur, ancak herkesin kendi çıkarı için ileri sürmeğe her an hazır bulunduğu haklar vardır." Albert Sorel
"Zamanın yarısında haklı olmak, her zaman yarım haklı olmaktan iyidir." Malcolm Forbes
"Haksızlığı aramak için lamba kullanmaya gerek yoktur." Sokrates
"Her ülkenin hak ettiği bir hükümet vardır." Joseph De Maistre
"Hükümetlerin en iyisi bize kendimizi yönetmesini öğreten hükümettir." Goethe
"Özgürlüğün tek yolu yasalara bağlı kalabilmektir." Cicero
"Yasalar kötüleri durdurabilir, ama onları kesinlikle iyi birer kişi durumuna getiremez." Meaumarchais
"Devletin yasaları toplum için yapılır. Toplumu hiçe sayan tüm anayasalar insanlığa karşı girişilen yıkıcı etkenlerdendir." M.Robespierre
"İşkencelerin en kötüsü yasayla işkence etmektir." Bacon
"Silahların gürültüsü yasaların sesini boğar." Montaigne
"Ahlak olmayan bir yerde hiçbir yasa işlemez." Napoleon
"Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için uygulanır." Montaigne
"Yasa yapanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları birbirlerine ne kadar uyumlu olursa yaşamak o denli zevkli olur." Voltaire
"En doğru yasa, bizi özgürlüğe götürecek olan yasadır." Richard Bach
"Kanunlar uyusalar bile ölmezler." Shakespeare

Kimseye yazacak başka söz bırakmadıysam kusura bakmayın!