Mesajı Okuyun
Old 30-03-2019, 15:25   #1
Avukate

 
Yeni Fikir Dairenin hiç teslim edilmemesi neticesinde sözleşmeden dönme ve peşinatın iadesi

Müvekkil ile müteahhit firma 16.06.2017 tarihinde adi nitelik daire satış sözleşmesi imzalayarak 200.000-TL ye daire satışı konusunda anlaşıyorlar. Aynı tarihte müvekkil 75.000-TL peşinat veriyor ve karşılığında tahsilat makbuzu alıyor. Müvekkilin satın aldığı dairenin 6. katta olacağı söyleniyor. Nitekim makbuzda ve sözleşmede de bu husus yazıyor. Fakat inşaat ruhsatına ilişkin imar durumu sorgulandığında ise 5 katlı imar izni veriliyor. Dolayısıyla da müvekkile ait dairenin teslimi hukuken imkansız hale geliyor. Müteahhit başka daire de vermiyor. Biz de müteahhitte ödenen peşinatın faizi ile birlikte iadesini talebimizi içeren bir ihtarname gönderdik. Süresi içerisinde peşinat iade edilemediğinden ilamsız icra takibine giriştik ve karşı taraf itiraz etti.

Şimdi bir kaç detay var. Onları da açıklayacak olursak; satış sözleşmesinde müteahhit firmaya ait antetli kağıt kullanılmış. İmzalı kısımlara basılan kaşe yine müteahhit firmaya ait. Fakat şirket adına yetkili sıfatıyla imzalayan kişi satışa aracılık eden firmanın yetkilisi. Aynı şekilde müvekkile verilen tahsilat makbuzu aracı firmaya ait matbu tahsilat makbuzu, yine imza da aracı firmanın yetkilisi tarafından atılmış, ancak kaşe yine müteahhit firmanın kaşesi.

Yani inşaatı A firması yapacak, satışı ise B firması yapacak. Satış sözleşmesindeki ve peşinatın alındığına dair B firmasına ait tahsilat makbuzundaki imzayı B firmasının yetkilisi atmış. ( bunu nereden anlıyoruz dersek, icra takibini hem A hem de B firmasına karşı başlattık. İtiraz ettiklerinde vekaletnamedeki imza sirküleri ile karşılaştırdık. ) Kaşeler ise A firmasına ait.

Bizde buna binaen her iki firmaya ihtarname gönderdik ve icra takibini de kardeş firma olarak bu iki firma aleyhine başlattık. İddiamız ise biz parayı aracılık eden firma yani B firmasına teslim ettik. Karşılığında da kendi matbu makbuzlarını imzalayarak verdiler. Göndermiş olduğumuz ihtarnameye cevaben B firmasının göndermiş olduğu ihtarnamede ise; B firmasının A firması adına aralarında düzenlenen genel vekalet ile hareket ettiğini, satış sözleşmesinin ve makbuzun gayrimenkul şirketi olarak B firmasının düzenlemiş olduğunu ve daha sonrasında evrakları A firmasına teslim ettiklerini beyan etmişlerdir. Fakat sözleşmenin ekinde vekaletname olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt sözleşmede yok.

Soruma gelecek olursak:

1- Açacağımız İtirazın İptali davası tüketici mahkemesinin görevine mi girmektedir ?

2- A ve B firmaları aleyhine başlattığımız icra takibinin hukuka uygunluk durumu sizce nedir ?

3- Tarafımızca açılacak İtirazın İptali davasını veya B firması tarafından açılabilecek menfi tespit davasını, B firması açısından kaybetme olasılığımız var mıdır ? Varsa aleyhimize kötü niyet tazminatına hükmedilebilir mi ?