Mesajı Okuyun
Old 27-01-2015, 13:38   #5
av. necmi

 
Varsayılan

Cevabınız için çok teşekkür ederim.İlamların icrasının kural olarak kesinleşmeye tabi olmadığını biliyorum. Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar Humk 443/4 te belirtilmiş. Ancak sizinde belirttiğiniz gibi bunlardan başka kesinleşme şartı olan ilamlarda var. Hakem kararları,menfi tesbit davaları vs. İcra Mahkemesinin yetkisizlik kararı ile ilgili olarak ise;
1- Yetkisizlik kararının tespit kararı mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. (yetki itirazının kabulüne...icra dairesinin yetkisizliğine)Tespit kararları da kesinleşmeden icraya konulamaz diye biliyorum.
2- İcra mahkemesinin yetkisizlik kararının infazı yani yetkili icra dairesine gönderilmesi yetkisizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde talep edilmesi halinde gönderilebiliyor. (Yetki itirazının KABULÜ ile ... icra dairelerinin yetkisizliğine, dosyanın karar kesinleştiğinde HMK’nun 20. maddesi gereğince 2 hafta içinde müracaat halinde icra dosyasının yetkili ... icra müdürlüğüne gönderilmesine,)
Yani yetkisizlik kararının hem tespit mahiyetinde olması, hemde icra dosyasının gönderilmesi için yetkisizlik kararının kesinleşme şartının olması dolayısı ile davanın ferileri olan yargılama gideri ve vek. ücretinin de icraya konulması kesinleşme şartına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenlerle kesinleşmeden icraya konulamayacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz.