Mesajı Okuyun
Old 26-12-2012, 13:27   #49
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bir sorum olacak, görüşünü paylaşacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum:

A, kat mülkiyetine tabi bir iş hanında bulunan kendisine ait olan bağımsız taşınmazın bir kısmını 1974 yılında B'ye satıyor. Kalan bağımsız taşınmazlarını ise 2010 yılında C'ye satıyor. Taşınmazlar 1974 tarihinden bu yana hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Yani A nasıl sattı ise o durumdadır.

İş hanının ortak yer kapsamında bulunan teras katının bir bölümü B'ye satılan bağımsız işyerlerinden bir kısmı ile 1974'ten önce satıcı A tarafından birleştirilmiş. 2010 tarihine kadar hiçbir itiraz olmamış.

2010 yılında C, A'dan satın aldığı bir kısım işyerinin sahibi olunca, B'den, teras katının birleştirilen kısmı için ecrimisil ve men'i müdahale talep ediyor.

Sorum şudur: 1974 yılından önce İşgali gerçekleştiren ve o haliyle işyerinin bir kısmını B'ye, kalan kısmını C'ye satan A olduğuna göre, A'dan dükkanları satın alan yeni malik durumundaki C, iyi niyetli (yani işgale neden olmayan ve halihazırdaki mevcut durumu ile taşınmazı A'dan satın alan)B'den satın alma tarihi (2010) itibariyle ecri misil isteyebilir mi?

Teşekkürler...