Mesajı Okuyun
Old 28-01-2004, 11:25   #15
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Dost

Uluslararası sözleşmelerin vaadettiği güvenlik ve hak talepleri yoksulluğa endeksli değildir.

Hatta kadınların hayata katılmalarını engelleyen geleneksel rollerin değişimi yoksulluğu da azaltır.

Taraf olduğumuz CEDAW şöyle diyor;
(GİRİŞ)
-Erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için,kadınlar ve erkeklerin toplumdaki geleneksel rollerinde bir değişiklik ihtiyacı olduğunun farkında olarak,
-Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nde yer alan ilkeleri uygulamaya ve bu amaçla her türlü ayrımcılığın her şekil ve oluşumunun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almaya kararlı olarak,Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.:

Md:1 İş bu sözleşmeye göre "kadınlarıa karşı ayrım" deyimi,kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın erkek eşitliğine dayalı olarak politik,ekonomik,sosyal ,kültürel,medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını,kullanılmasını ve bunlardan yararlanmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım,mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir.
Md.2-f;Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasa,yönetmelik,adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler dahil gereken bütün uygun önlemleri almayı

Md.4-Kadın ve erkek eşitliğini fiilen sağlamak için taraf devletlerce alınacak geçici ve özel önlemler iş bu sözleşmede belirtilen türden bir ayrım olarak düşünülmeyecek ve hiçbir şekilde eşitsizlik veya farklı standartların korunması sonucunu doğurmayacaktır. Fırsat ve uygulama eşitliği hedeflerine ulaştığı zaman bu önlemlere son verilecektir.

Md.5-a-Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların,geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek.

md.16-Taraf devletler kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayrımı önlemek için gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle kadın-erkek eşitliği ilkesine dayanarak kadınlara aşağıdaki hakları sağlayacaklardır
16-g-AİLE ADI,meslek ve iş seçimi dahil her iki eş için eşit kişisel haklar

......


Kadınlar sözleşmenin uygulanmasını talep ediyorlar,inatla)

Yoksa siz sözleşmedeki bu maddeleri farklı mı anlıyorsunuz?
Yoksa siz sözleşmeyi yok mu sayıyorsunuz?

Bence asıl inatcılık sözleşmeyi ısrarla yok saymak, yanlış yorumlamakta devam etmek ve ulusal mekanizmalar dışında yargı yollarının denenmesine zorlanmak...


Geleneksel rolleri değiştirmek sadece kadınların görevi değil..


Saygılar.