Mesajı Okuyun
Old 28-08-2020, 19:12   #1
Turgut Aşcı

 
Varsayılan Denkleştirme (esnek çalışma) Esasına Göre Çalışmalarda Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanma

I-İşçilerin çalışma süreleri
4857 sayılı İş Kanunu’nun değişik 63’üncü maddesine göre;
-İşçilerin genel bakımdan çalışma süreleri haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
-Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.
-Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.
-Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.

II-Denkleştirme Esasına Göre Çalışılan İşlerde Fazla Çalışma Sayılan Çalışmalar
Denkleştirme (esnek çalışma) esasına göre çalışılan işlerde, işçinin, denkleştirme dönemi içindeki çalışma sürelerinin haftalık ortalaması 45 saati aşması halinde, aşan süreler fazla çalışma olarak sayılır.
Ancak işçi, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalışma yapmış olsa bile, haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmadığı takdirde, 45 saati aştığı haftalarda fazla çalışma yapmış sayılmaz.

III-Haftalık Çalışma Süreleri Denkleştirme Esasına Göre Düzenlenen İşçilerin Fazla Çalışma Ücreti Ödemelerine Örnek:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan ve tabi oldukları toplu iş sözleşmeleri uyarınca iş süreleri denkleştirme esasına göre düzenlenen işçilerin 2 Temmuz- 31Ağustos 2007 tarihleri arasındaki 2 aylık çalışma döneminde 9 hafta boyunca her bir hafta çalıştırıldıkları süreler aşağıda gösterilmiştir.
Söz konusu çalışma döneminde işçi (A) ya ne kadar fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırılmıştır? Aşağıdaki verileri dikkate alarak işçi (A) ya ödenmesi gereken fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretlerini brüt olarak hesaplayınız.

İki aylık denkleştirme döneminde 9 haftanın her birinde çalıştırılan süreler:

1.Hafta 2.Hafta 3. Hafta 4.Hafta 5.Hafta
51 saat 46 saat 40 saat 49 saat 47 saat

6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta
41 saat 53 saat 43 saat 43 saat

VERİLER:
- İşçi (A) nın çıplak gündeliği: 42,00 TL dir.
- Bu işyerinde işçilerin çalışma süreleri haftalık 42 saat olup bu süre idarece haftanın çalışma günlerine farklı şekilde dağıtılarak uygulanmaktadır.
- Fazla çalışma saat ücreti İş Kanunu hükümlerine göre ödenmektedir.
- Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalıştırma yaptırmak için işçinin yazılı onayı mevcuttur.

ÇÖZÜM:
İşçi (A) nın;
- 2 aylık denkleştirme döneminde çalıştığı toplam süre:
51+46+40+49+47+41+53+43+43=413 saat
- 2 aylık denkleştirme döneminde çalışması gereken normal süre:
42x9=378 saat
- 2 aylık denkleştirme döneminde fazla sürelerle çalıştığı süre:
(45x9=)405-378=27 saat
- 2aylık denkleştirme döneminde fazla çalıştığı süre:
413-405=8 saat
- Normal çalışma saat ücreti:
42,00÷7=6,00 TL
Fazla çalışma saat ücreti:
6,00x1,5=9,00 TL
- Fazla sürelerle çalışma saat ücreti:
6,00X1,25=7.50 TL
- Fazla çalışma ücreti:
9,00x8 = 72,00 TL
7,50x27=202,50 TL
Toplam: 274,50 TL

Turgut AŞCI
E. Sayıştay Uzman Denetçisi