Mesajı Okuyun
Old 20-02-2002, 20:30   #5
Armağan

 
Varsayılan

Sayın Salak ve Farklı Bir Bakış:
Bu gibi konularda dosya incelenmeden karar verilmesi ve önerilerde
bulunmak son derece sakıncalıdır. Ayrıntılarda gizli nedenlerle
yanlış sonuçlara varılabilir. Aşağıdaki bilgi ve önerilerimi bu
sakıncayı göz önünde tutarak okumanız gereklidir:

Alacaklıya borçlunun borcunu ödeyen kefil, alacaklının halefi olur.
O nedenle temlik işlemine gerek olmadığı kanısındayım.

Borçlar Kanununa göre zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ancak takibin
dayanağı belirtilmediğinden zamanaşımına dosyaya bakarak karar verilmesi uygun olacaktır.

Bir avukatın profesyonel yardımına başvurmanız gerekiyor.

Saygılarımla.