Mesajı Okuyun
Old 13-06-2007, 11:07   #8
muratsadioğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan TTK
İKİNCİ KISIM : BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET
A UNSURLAR:
Madde 688 - Bono veya emre muharrer senet:
1. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe 'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi;
2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini;
3. Vadeyi;
4. Ödeme yerini;
5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını;
6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri;
7. Senedi tanzim edenin imzasını;
ihtiva eder.

Emre muharrer senedin unsurlarını tahdidi (sınırlı,genişletilemez) biçimde sayan TTK.688.maddesinde,senet karşılığının malen/nakden alındığının belirtilmesi gerektiğine ilişkin hüküm yok.Olamaz da.Aksi takdirde senedin Kambiyo senedi olma özelliği ortadan kalkar.
Bu nedenle de,senet bizce geçerlidir.Basılı senetlerde bu tür düzeltmelere uygulamada sıkça rastlamaktayız.Bunlar temel ögelere ilişkin olmadıkları için,senedi tartışılır duruma sokmaz..Sunulan Yargıtay Kararlarında,görüldüğü gibi,senedin temel ögelerinde tahrifat vardır.Olayımızda yok.
Ama meşru hamillik derseniz;tartışılır.
Çekilen Noter ihtarnamesine bir yanıt verilmemesi,gerektiğinde kullanılabilir.
Saygılarımla.