Mesajı Okuyun
Old 12-06-2007, 14:05   #1
Av.Özgür Özlem Öngel

 
Varsayılan Matbu bono metni üzerindeki "malen" kelimesinin üzeri çizilerek "nakden" yazılması

İşe kabul edilebilmek için işveren şirkete teminat senedi veriliyor. Verilen bono "bedeli malen ahzolunmuştur" kaydı da dahil olmak üzere matbaa basımı.Vatandaş işten ayrıldıktan sonra teminat olarak verilen bononun kendisine teslimi için ihtar çekiyor, ancak yanıt alamıyor. Daha sonra lehdar kısmına işveren şirket ortaklarından birinin adı yazılıyor. Matbu olarak basılı bulunan "malen" kelimesinin üzerine bir çizgi çizilip el yazısı ile "nakden" yazılıyor ve icra takibi başlatılıyor.
1- Basılı metnin çizilerek el yazısı ile yapılan düzeltme geçerli midir? (düzeltme yanında keşidecinin parafı yok)
2- İşveren şirket tacir olduğundan, bononun iadesi için kendisine çekilen ihtarın bağlayıcılığı ve bu bahisle bononun kendilerinde olması lazım gelirken, başkası adına doldurularak icraya verilmiş olduğu iddiası sonuç verebilir mi?
3- Eğer mahkeme, işveren şirketin bono ile bağlantısını kabul etmez ise, "malen" kelimesi üzerinde yapılmış değişiklik nasıl kullanılabilir?

Teşekkür ederim.