Mesajı Okuyun
Old 11-10-2020, 02:42   #1
lawmantr

 
Yeni Fikir Yakalanan 101 Adet Uyuşturucu Hap, Kişisel Kullanım Sınırı İçerisindedir

YARGITAY 10 CD
Esas No:2016/117
Karar No:2016/582
İlgili Kavramlar:101 ADET UYUŞTURUCU HAP-KULLANMA KAPSAMINDA KALABİLECEĞİ


...Sanığın, evinde yapılan aramada ele geçirilen 101 adet MDMA ve 5-MEO-MİPT içeren tableti kullanmak için aldığına ilişkin savunmasının aksine kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu suç yerine “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde derhal salıverilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına, 01/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.