Mesajı Okuyun
Old 25-09-2020, 22:13   #2
Av. HakanG

 
Varsayılan

Islah edilecek miktar= Bilirkişi Raporu Tutarı - Bankaya Yatan Miktar. Birden fazla alacak kalemi varsa ve hangi miktarın yattığınız belirleyemiyorsanız Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 26.05.2014 tarih 2014/2790 E., 2014/11188 K. No'lu kararını inceleyiniz.

Öte yandan, ödenen miktar kadar dava konusuz kalmış olur. Ancak dava açtığınız tarih itibari ile haklı olduğunuz için, karşı taraf lehine vekalet ücreti çıkmaz.