Mesajı Okuyun
Old 05-10-2018, 22:08   #4
Av. Suat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av__emrah
Sayın Meslektaşlarım;

Bilirkişi raporu doğrultusunda davamızı 10.000,00-TL üzerinden ıslah ettik. Daha sonra mahkemece ek rapor alındı ve davamız 3.500,00-TL üzerinden kabul edildi. (İstinaf parasal sınırı; 3.560,00-TL)

Mahkemece karar davacı ve davalı yönünden istinaf yolu açık olmak üzere verildi.

Sorum ise; kararın davacı yönünden istinaf yolu açık, davalı yönünden ise kesin olması gerekmiyor mu?

Az yukarıda YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2015/6602 K: 2015/14362 T: 14.04.2015...Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir... den hareketle

-Sizin istinaf miktarınız mahkemenin red ettiği 6500 TL dir. Bu da istinaf sınırı üzerinde...
-Karşı yanın istinaf talebi de kabul edilen davanın -3500 TL nin - aslında red edilmesi gerekmekte olduğu yönünde olacağından bu tarafın istinaf miktarı da mahkemenin kabul miktarı olup bu da 3500 TL dir. Örneğinizdeki emsal karar da bu yönde..