Mesajı Okuyun
Old 05-10-2018, 13:24   #2
Av. Suat

 
Varsayılan

Yargıtay YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2015/6602 K: 2015/14362 T: 14.04.2015
ÖZET: Kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu alacağın veya malın değeri esas alınır.
Birleştirilen davada temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir.
İhtiyari dava arkadaşlığında kesinlik sınırı her davalı için ayrı ayrı belirlenir.
Tespit davasının kesinlik sınırı öncüsü olduğu eda davasının değerine göre belirlenir.
Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının dava edilmesi halinde, asıl istemin kabul edilmeyen bölümü temyiz sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir.
Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil alacağın tamamına göre belirlenir.