Mesajı Okuyun
Old 05-10-2018, 12:19   #1
av__emrah

 
Varsayılan Miktar İtibariyle Kesin Karar

Sayın Meslektaşlarım;

Bilirkişi raporu doğrultusunda davamızı 10.000,00-TL üzerinden ıslah ettik. Daha sonra mahkemece ek rapor alındı ve davamız 3.500,00-TL üzerinden kabul edildi. (İstinaf parasal sınırı; 3.560,00-TL)

Mahkemece karar davacı ve davalı yönünden istinaf yolu açık olmak üzere verildi.

Sorum ise; kararın davacı yönünden istinaf yolu açık, davalı yönünden ise kesin olması gerekmiyor mu?