Mesajı Okuyun
Old 10-09-2012, 19:13   #1
Avukat halil

 
Varsayılan Hükmedilmeyen Ecrimisil

Merhaba
Bedelin ödenmemesi nedeniyle kamulaştırmasız el atma davası açtık.Mahkeme tebligatın yapılması nedeniyle ortada bir kamulaştırmasız el atma olmadığını fakat ödenmeyen kamulaştırma bedellerinin tarafımıza ödenmesi yönünde davamızı kabul etti.Davayı fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak, kısmi olarak kesinleştirip ek dava ile fazlaya ilişkin haklarımızı talep edeceğiz.
Fakat dava dilekçesinde talep etmemize rağmen bilirkişi herhangi bir ecrimisil hesaplaması yapmadı,mahkemede bu yönde karar vermedi.

Sormak istediğim :
Gerekçeli kararla birlikte mahkeme taşınmazın tescilini davalı idareye verecek.
Ben kısmi davamı kesinleştirip ek dava ile beraber mi ecrimisil taleplerimi bildireceğim yoksa ayrı bir bağımsız dava açıp ecrimisili talep edeceğim?
Tescilin olması Ecrimisil taleplerimi etkiler mi?
Saygılarımla.