Mesajı Okuyun
Old 03-09-2002, 23:55   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Sempozyum-İstanbul Barosu

İSTANBUL BAROSU

SEMPOZYUM

HUKUKA FELSEFİ VE SOSYOLOJİK BAKIŞLAR


6 Eylül-7 Eylül 2002 Cuma
-
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi

SEMPOZYUM PROGRAMI

HUKUKA FELSEFİ VE SOSYOLOJİK BAKIŞLAR


ADLİ YIL AÇILIŞI BASIN TOPLANTISI saat:10.00 – 11.00

Av. Dr. Yücel Sayman (İstanbul Barosu Başkanı)SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz (HFSA Yönetmeni)

I. Oturum, Saat: 11.00 - 12.00


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan GürizProf. Dr. Harun Tepe

"Hukukun Bilimselliği: Hukuk Normatif Bir Bilim midir?"


Prof. Dr. Vecdi Aral

“Hukuku Bilim Yapan Nedir?”


TartışmaÖğle Arası, Saat: 12 00- 13.00II. Oturum, Saat: 13.00 – 15.00


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülker GürkanDoç. Dr. Yasemin Işıktaç

“Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Argümanlarının Hukuk Uygulamasında Kullanılma Olanakları”Arş. Gör. Sevtap Metin

“Hukukta Argumantasyon Sorunu”


Çetin Aşçıoğlu

"Yargıda Gerekçe Sorunu"


Dr. Mustafa Tören Yücel

“Mahkeme Kararlarında Gerekçe ve Muhalefet Şerhi”


Tartışma

Ara

III. Oturum, Saat: 15.30 – 17.30


Oturum Başkanı: Av. Osman ErginÇetin Aşçıoğlu

"Yargılamada (özel hukuk) Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkının Güvencesi Yargıç ve Avukatların Etkinliği"Mustafa Kutlu

“Hukuk Devletinde Yargıç Meşruluğunun Görünüm Biçimleri”


Dr. Mustafa Tören Yücel

“Adalet Sistemine Egemen Olan Modeller”

Tartışma


AraIV. Oturum: Saat 18.00 – 20.00


HFSA Çevresi İşbirliği Arayışları, Sorunlar, Çözümler7 Eylül 2002, Cumartesi


V. Oturum, Saat: 9.30 – 10.30


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan ÖzlemProf. Dr. Harun Tepe

"Hukuk-Felsefe İlişkisi: Hukuk Felsefesi Felsefe mi Hukuk mu?",Prof. Dr. Selahattin Keyman

“Hukuk Felsefesinin Konusu Nedir?”


TartışmaAra


VI. Oturum, Saat: 10.45 – 12.00


Oturum Başkanı: Prof. Dr. İoanna KuçuradiProf. Dr. Cahit Can

“Hukukun Özü. Antropolojik Bir Doğal Hukuk Yaklaşımı”


Yrd. Doç. Dr. Gülriz Özkök

“Hukuki Pozitivizmin Temel Özelliklerinin Günümüzde Geçerli Olup Olmadığı”


Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku

“Pozitif Hukukun Meşruiyeti”


TartışmaÖğle Arası, 12 –13.00


VII. Oturum, Saat: 13.00 – 15.00


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cahit CanProf. Dr. İoanna Kuçuradi

“İnsan Hakları Hukuk Değildir”


Prof. Dr. Doğan Özlem

“ ‘Evrenselcilik , İnsan Hakları ve Liberalizim”Prof. Dr. Betül Çotuksöken

“Felsefe Açısından Özel – Toplumsal – Kamusal Alan”


Yrd. Doç. Dr. Ali Şafak Balı

“Çok Kültürlülük, Hukuk ve Adalet”
AraTartışmaVIII. Oturum, Saat: 15.30 – 17.30


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayrettin ÖkçesizVehbi Hacıkadiroğlu

“Suç ve Ceza”


Doç. Dr. Mustafa Koçak

“İbni Haldun Düşüncesinde Döngüsellik”


Yrd. Doç. Dr. A. Ulvi Türkbağ

“Hukuk ve Ekonomi Akımı”


Arş. Gör. Ülker Yükselbaba

“Kant ve Hukuk Anlayışı”


Tartışma ve Kapanış

TEBLİĞCİ VE TARTIŞMACILAR:Arş. Gör. Kasım Akbaş, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Eskişehir

Prof. Dr. Vecdi Aral, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hereke Kampusu, İzmit

Doç. Dr. Hasan Aslan, Akdeniz Üniversitesi, Felsefe Bölümü Başkanı, Kampus, Antalya

Çetin Aşçıoğlu, Yargıtay Onursal Üyesi, Platin Sk. 20/8, Çankaya – Ankara

Doç. Dr. Ali Şafak Balı, Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Konya

Prof. Dr. Cahit Can, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci - Ankara

Arş. Gör. Vahap Coşkun, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci – Ankara

Arş. Gör. Fatma İrem Çağlar, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci – Ankara

Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü Başkanı, İstanbul

Osman Ergin, İstanbul Barosu Başkan yrd.

Prof. Dr. Adnan Güriz, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci - Ankara

Prof. Dr. Ülker Gürkan, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci – Ankara

Arş. Gör. Sercan Gürler, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Beyazıt - İstanbul

Vehbi Hacıkadiroğlu, Felsefeci, Panorama Oteli, Alanya

Doç. Dr. Yasemin Işıktaç, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Beyazıt - İstanbul

Arş. Gör. Jale Karakaş, Hacettepe Üniversitesi. Felsefe Bölümü, Beytepe - Ankara
Prof. Dr. Selahattin Keyman, Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir -İstanbul

Doç. Dr. Mustafa Koçak, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hereke Kampusu-İzmit

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü Başkanı, Ankara

Mustafa Kutlu, Yargıç, Adliye, Kemaliye – Erzincan

Arş. Gör. Sevtap Metin, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Beyazıt - İstanbul

Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Antalya

Prof. Dr. Niyazi Öktem, Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kuştepe -İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Murat Önderman, İstanbul Üniversitesi, siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul

Doç. Dr. Tevfik Özcan, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Beyazıt - İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Gülriz Özkök, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci - Ankara

Arş. Gör. Hülya Özkurt, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Beyazıt - İstanbul

Prof. Dr. Doğan Özlem, Muğla Üniversitesi, Felsefe Bölümü Başkanı, Muğla

Doç. Dr. Yücel Sayman, İstanbul Barosu Başkanı

Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Beytepe,- Ankara

Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku, Atatürk Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Erzurum

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul

Arş. Gör. Ertuğrul Uzun, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Eskişehir

Arş. Gör. Eylem Ümit - Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci – Ankara

Prof. Dr. Ömer Yörükoğlu, Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kayışdağı – İstanbul

Dr. Mustafa Tören Yücel, Sancak Mah., 248. Sk., Nr. 5/6, Çankaya – Ankara

Arş. Gör. Ülker Yükselbaba, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Beyazıt - İstanbul

Not: İzleyiciler sunumlara soru ve görüşleriyle katılabilirler.6-7 EYLÜL 2002 İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi General Yazgan Sok. No:19 TÜNEL / BEYOĞLU