Mesajı Okuyun
Old 16-04-2012, 23:39   #5
Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cem_karam
Herkese Merhaba,

Borçlu vekili olduğum bir dosyada başlatılan kambiyo takibi neticesinde, borçlunun mernis adresine 28/03/ de ödeme emri tebligatı yapılıyor. Hemen 30/03 de icra mahkemesinde borca, yetkiye itiraz ediliyor. Mahkemece evrak üzerinden hızlıca davanın süre yönünden reddine karar veriliyor.

İcra dosyasının incelenmesinde 22/03'de bir otele de ödeme emri tebligatı yapıldığı görülüyor.

Yani icra dosyasından iki ödeme emri çıkmış ve mahkeme ikinci ödeme emrini görmeden hızlıca 30/03 de açılan davanın süre yönünden reddine karar vermiştir.

Şimdi sorular?

1-Yapacağım şikayet neticesinde 22/03'de otele yapılan tebligatın usulsüzlüğüne karar verilirse ne olacak? Geçersiz tebligata dayanarak borca itirazın süresinde yapılmadığı kararı ne olacak?

2-Takibe konu senette şirket borçlu iken senette imzası olmayan ancak ismi yazılı yetkiliye yapılan takibin "süresiz şikayet yoluyla" iptali istenebilir mi?

Şimdiden teşekkürler,
Saygılarımla,

Yapacağınız şikayette ilk tebligatın usulsüz olduğundan bahisle iptalini ister, ikinci yönünden bir şikayet öne sürmezseniz ikinci tebligat geçerli olmaya devam eder, böylece süresinde itiraz etmiş olursunuz. Kaldiki ilk tebligatın usulsüzlüğünden bahsedeceğiniz ve usulsüz tebligatta öğrenme tarihi tebliğ tarihi sayıldığından ve ikinci tebligatın alındığı tarihte öğrenmiş olduğunuzdan ödeme emrinden ikinci tarihte haberdar olmuş olursunuz. (Tabi burada usulsüz tebligatı şikayet için dava süresine dikkat etmek lazım)

Bu durumda bence yasal süresinde ikame etmek kaydıyla şikayet davasında tebligatı öğrenme tarihinizin ikinci tebligat tarihi olduğunu ve -aynı davada- yasal süresinde itiraz etmek kaydıyla itirazınızın süresinde yapıldığının kabulünü talep etmeniz en mantıklısı olacaktır.

İkinci sorunuza gelince senet metnine ismi kim yazmış, öncelikle burada sahtecilik hususunda şikayette bulunmayı düşünebilirsiniz. Devamla icra müdürlüğü borçlunun gerçekten borçlu olup olmadığını inceleyemez, kambiyo senetlerinde yalnızca senedin kambiyo vasfını haiz olup olmadığını inceler. Bu durumda sizin ister süresi içinde ister süresiz olarak olsa o kişi yönünden şikayet yoluna başvuramayacağınız anlamı çıkıyor. Zira siz borçlu olunmadığını iddia ediyorsunuz. Yapılması gereken kanımca ya icra takibine itiraz ya da menfi tespit/istirdat davası ikame etmeniz olacaktır ki yukarıda belirttiklerimle birlikte bu hususu itirazlarınızda belirtebilirsiniz.