Mesajı Okuyun
Old 20-09-2011, 07:08   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
İşçinin çalıştığı işyerinden, (işverenin bilgisi/izni dışında) çıkardığı eşyaları üçüncü kişilere satmak suretiyle işverenini zarara uğratması ve durumun tespiti üzerine; (işveren açısından) zararın belgelendirilebilmesi ve tahsili amacıyla, (işçi açısından) zararı karşılayacağını beyan ederek, hakkında şikayetçi olunmasını engellemek istemesi nedeniyle alacağa karşılık bono düzenlenmiş ve işçi tarafından imzalanmıştır.

Bono bedelinin vadesinde ödenmemesi ve zararın karşılanmaması üzerine icra takibi başlatılmış ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Fakat borçlu da menfi tespit davası açmış ve mahkeme tarafından ticari defterlerin incelenmesine karar verilmiş bulunmaktadır.

Sormak istediğim;
a) Bu durumda ticari defterlerin incelenmek istenmesi doğrumudur/mantıklımıdır?
b) Kambiyo senetlerine özgü sebepten mücerretlik kuralının anlamı ve açıklaması nasıl olacaktır?
c) Defterlerde kayıt olmaması ya da usulüne uygun tutulmamış olması durumunda alacak ispat edilmemiş mi sayılacaktır?
d) Hal böyle olunca alacaklının zararını kim karşılayacaktır?

Sonuç olarak, hırsızın hiç mi suçu yoktur değerli meslektaşlarım..

Bono alınırken, bir protokol ile durum açıklansa ve bono verilen zararın karşılığı olarak deftere işlense idi bu sorunlar yaşanmayacaktı.
Menfi tespit davalarında davacı, davalının ticari defterlerine dayanabilir. Hatta usulüne uygun tutulmamış ticari defterler de, defterlerin sahibi (olayınızda davalı) aleyhine delil olabilir. Davacı, menfi tespit davasında bononun veriliş amacını ne şekilde açıklıyor (örneğin, teminat senedi olduğunu mu iddia ediyor?), yazmamışsınız.
İşçinin verdiği zararın karşılanması için dava açılabilir, bu davada hırsızlık suçundan dolayı yapılan suç duyurusuna ve açılacak ceza davasına dayanılabilir.