Mesajı Okuyun
Old 17-11-2010, 12:31   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan " Devletin Dili ", " Resmi Dil ", " Ortak Dil "...

"Devletin Dili", "Resmi Dil", "Ortak Dil"...

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

III. DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİLİ, BAYRAĞI, MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ
Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.

1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

III. Devletin Bütünlüğü; Resmi Dil; Başkent

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Resmî Dil Türkçe’dir.

Başkent Ankara’dır.

1924 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi Layik ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır. (**)

(**) Maddenin ilk şekli:

“Türkiye Devletinin dini, dinî İslâmdır: Resmi dili Türkçedir; makkarı Ankara şehridir.”

Maddenin 1222 sayılı kanunla değişik şekli:

“Türkiye Devletinin resmi dili Türkçedir; makkarı Ankara şehridir.”

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm

1876'da Kabul Edilen Kanuni Esasi

Madde 18 - Tebaai Osmaniyenin hidematı Devlette istihdam olunmak için devletin lisanı resmisi olan Türkçeyi bilmeleri şarttır.

http://www.belgenet.com/arsiv/anayasa/1876.html

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası

Madde 21 : Devlet dili.
I. Azerbaycan Respublikasının devlet dili Azerbaycan dilidir. Azerbaycan Respublikası Azerbaycan dilinin gelişmesini temin edir.
II. Azerbaycan Respublikası nüfüsu konuştuğu başka dillerin serbest kullanılmasını ve gelişmesini temin edir.

http://www.anayasa.gen.tr/azerbaycan.htm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası

Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Ulusal Marşı ve Başkenti

Madde 2
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumnhuriyeti Devleti, ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütündür.
(2) Resmi dil Türkçe'dir.
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Bayrağı ve Ulusal Marşı yasa ile belirlenir.
(4) Cumhuriyetin başkenti Lefkoşa'dır.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası


MADDE 3

Cumhuriyetin resmi dilleri Elence ve Türkçedir.http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/anayasa.aspx

Türkçe yazılmış farklı anayasa metinlerinden yaptığım alıntılarda göreceğiniz gibi yurttaşların ortak dilinin hukuksal nitelendirmesi yani bunun hukuk dilindeki ifadesi üzerinde bir oydaşmanın olmadığı görülmektedir. Devlet dili ya da resmi dil ifadelerinin kullanıldığı görülüyor. Daha çok resmi dil teriminin yeğlendiği dikkat çekiyor. 1982 Anayasasında ise her konuda olduğu gibi dilde de kimliksizlik dikkat çekiyor, ne resmi dil diyor ne de devlet dili. "Dili Türkçedir" tümcesini istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Belki anlam değişmiyor ama eksik, sorunlu bir tümce... Bütün bu farklılıklar, hangi terimin daha doğru olduğu tartışmasına sürüklüyor bizi. Bu başlık altında siyasal değil hukuksal ve dilsel bir tartışmanın yürütülmesi hem site ilkelerimiz hem de çalışma grubunun doğası gereğidir. Ancak konunun çerçevesini tam olarak oluşturmak adına "ortak dil" sözünden de kısaca söz etmek gerekir. Her devletin resmi dili vardır, bir de bunun dışında konuşulan diller... Ancak resmi dilin inkar edildiği noktada belki de ortak dil savunusu ve vurgusu öne çıkıyor. Çünkü bir ortak dilimiz olmazsa nasıl birlikte yaşayacağız toplum olarak? Ortak dil, toplum olarak, ulus olarak var olmanın ön koşuludur. Birbirimizin derdini anlayamazsak nasıl anlaşacağız, nasıl ortak amaçlarımızı belirleyip bu doğrultuda çalışacağız? "Ortak dil" vurgusu belki şimdi gerekli, peki bir terim olarak kabul edilebilir mi? Hukuk dilindeki sözcükleri neye göre seçeceğiz, dayanaklarımız ne olmalıdır?

Yeniden anımsatmakta yarar var: Siyasal değil hukuksal gerekçelerle bir tartışma yapılması olmazsa olmaz kuralımızdır. Hukuksal tartışmamızı ise dilsel ve kültürel birikimimizle destekleyebiliriz, güçlendirebiliriz. Katılımınız için sağ olun.

Saygılarımla