Mesajı Okuyun
Old 20-11-2009, 00:01   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Hastanın kendisine uygulanacak tıbbi işlemler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilme hakkı vardır. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre
Alıntı:
Madde 15- Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların
faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usülleri, tedavinin kabul
edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri
konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.
Sağlık durumu ile ilgili gereken bilgiyi, bizzat hasta veya hastanın küçük, temyiz
kudretinden yoksun veya kısıtlı olması halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta, sağlık
durumu hakkında bilgi almak üzere bir başkasına da yetki verebilir. Gerek görülen hallerde
yetkinin belgelendirilmesi istenilebilir.
Hasta, tedavisi ile ilgilenen tabip dışında bir başka tabipten de sağlık durumu hakkında
bilgi alabilir.

Ayrıca aynı yönetmeliğe göre
Alıntı:
Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
Madde 11- Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin
konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.
Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı
mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.
Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
Madde 12- Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati
tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni
mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.

Bu açıdan hastalıktan korunma amacıyla yapılan domuz gribi aşısı tıbbi gereklilik dışında müdahale yasağına aykırı değildir. Eğer hekim, hastayı aşının olası yarar ve zararları hakkında ayrıntılı olarak hastanın istemine göre yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirirse olası sonuçlardan doğan zararlardan sorumlu olmaz. Burada sorumluluğu tartışılacak kişi, aşı üreticisi ve ithalatçısı firma olabilir.

Saygılarımla