Mesajı Okuyun
Old 16-11-2009, 10:15   #3
avukathamdicanunsal

 
Varsayılan

Sayın Konuk,

Hekim ile hasta arasında vekalet sözleşmesinden kaynaklanan bir ilişki vardır.Vekalet sözleşmesinin ana unsurlarından biri vekilin aydınlatma yükümüdür. Doktor'un sizi muayeneye alması ile birlikte vekalet sözleşmesi kurulmuş kabul edilir. Bu noktada doktor, üzerine düşen aydınlatma yükümlülüğünü yani hastalığınıza dair teşhis tedavi yöntem ve süreci, varsa riskleri konusunda bilgi vernek zorundadır. Anlattığınız vakada şikayet ettiğiniz aydınlatma yükümünün yerine getirilmediği ve tedavinin bu nedenle başlayamadığı anlaşılıyor. İspatı halinde doğmuş zararların giderimini talep edebilirsiniz. Aynı zamanda doktor hakkında da şikayette bulunabilirsiniz. Ancak aydınlatma yükümünün ihlal edildiğinin tanık vs. deliller ile ispatı şarttır.