Mesajı Okuyun
Old 20-10-2009, 09:06   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Hekimin hastaya tıbbi müdahalede bulunabilmesi için hastanın rızasının alınması gerekir. Bu rızanın aydınlatılmış nitelikte olması zorunludur. Yani hekim hastaya müdahalenin kapsam ve sonuçlarını anlaşılır biçimde anlatmakla yükümlüdür. Eğer safra kesesinin alınması gerektiğini ya da ameliyat esnasında alınması gerekebileceğini annenize anlatmamışsa bu yükümlülüğünü ihlal etmiş demektir.

Bununla birlikte aşağıda ilgili maddeyi göreceğiniz gibi müdahale gerçekleştirilmediği takdirde hastanın yaşamı tehlikeye girecek ise rıza koşulu aranmaz. Ama hekimin bilimin gelişmiş teknikleriyle hastayı muayene ederek ameliyattan önce ameliyatın kapsamını belirleyebilmesi beklenir ve bu doğrultuda hastadan içeriği aydınlatılmış şekilde rıza alması gerekir. Eğer ameliyat öncesi muayenede bir sorun olmadığı halde ameliyat sırasında beklenmedik biçimde safra kesesinde patlama söz konusu olursa bu durumda rıza koşulu aranmayacaktır.

Anneniz bu ameliyat nedeniyle zarar gördüğü takdirde tazminat isteyebileceği gibi hekimi hasta hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet de edebilir. Haklarınızı kullanırken bir avukattan destek almanızı, mali gücünüz elverişli değilse bulunduğunuz yerdeki baronun adli yardım birimine başvurmanızı öneriyorum.

Hasta Hakları Yönetmeliği

Alıntı:
Hastanın Rızası ve İzin

Madde 24- Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.
...
Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek ise, izin şartı aranmaz.

Alıntı:
Rızanın Kapsamı

Madde 31- Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması esastır.

Hastanın, uygulanacak tıbbi müdahale için verdiği rıza, bu müdahalenin gerektirdiği sair tıbbi işlemleri de kapsar. Ancak, tıbbi işlemlerin uygulanmasında, bu Yönetmelik'te ve diğer mevzuatta belirlenen hakların ihlal edilmemesi için azami ihtimam gösterilir.