Mesajı Okuyun
Old 25-08-2009, 18:42   #1
şahrud

 
Varsayılan tüzel kişilerin manevi tazminat talebi

merhaba ,
aklıma takılan bir konuyu sizin paylaşmak , fikirlerinizle kafa karışıklığımı gidermek istiyorum.

A.Turan'ın 19/04/2007 tarihinde FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNUNA GÖRE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMA USULÜ ve SÜRE makelesinde
A.Turan FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNUNA GÖRE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMA USULÜ ve SÜRE adlı makelesinde

19-04-2007, 22:55

Mali hakları miras yolu ile intikal eder. Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralariyle kendisine tanınan yetkilerin kullanılış tarzlarını tesbit etmemişse yahut bu hususu her hangi bir kimseye bırakmamışsa bu yetkilerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayin edilmemişse sırasiyle sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana - babasına, kardeşlerine aittir.Eser sahibinin aynı Yasa'da doğan manevi hakları ise ölümü halinde mirasçılarına intikal etmezler. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/14950 K:2005/12769 T:22.12.2005 içtihadında da vurgulandığı gibi”Ancak, eser sahibi¬nin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilecek kimseler FSEK'nun 19. maddesinde belirtilmiştir. FSEK'nun 19/1. maddesine göre, eser sahibi 14/1 ve 15/1. maddesi ile tanınan yetkilerinin kullanılış tarzlarını tespit etmemişse yahut bu hususu herhangi bir kimseye bırakmamışsa bu yetkilerin ölümünden sonra kullanıl¬ması, vasiyeti tenfiz memuruna, bu tayin edilmemişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana babasına, kardeşlerine aittir. Aynı yasının 19/2 . maddesinde de eser sahibinin ölümünden sonra yukarıda sayılan hak sahipleri eser sahibine FSEK 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl kendi namlarına kullanabilirler.”
Eser sahibi veya yetikili olanlar, yetkilerini kullanmazlarsa; eser sahibinden veya halefinden mali bir hak iktisap eden kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat şartiyle, eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kendi namına kullanabilir.
Eser sahibi veya yerine yetikili olanlar ki yukarda sayılan kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulunup da haklarını kullanmazlarsa yahut korunma süreleri bitmişse, eser memleketin kültürü bakımından önemli görüldüğü takdirde, Kültür Bakanlığı FSEK 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.

şeklinde
şimdi bu çerçevede , eser sahibi tüm mali haklarını telif sözleşmesiyle yayınevine devrediyor. 3.kişilerin eser üzerinde değişiklik yaparak eseri yayımlamaları halinde , telif sözleşmesine istinaden yayınevinin maddi tazminat yanında manevi tazminat ta talep etmesi mümkünmüdür?? ( eser sahibinin 3.kişiler hiç birr müdahalesi mevcut değil )
şimdiden teşekkür ediyorum...


19-04-2007, 22:55