Mesajı Okuyun
Old 01-01-2009, 19:25   #4
Ümit Basri Bülbül

 
Varsayılan

Türk Ticaret Kanununun 520.maddesi "Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm ifade eder." der.

Anonim Şirketlerde pay devri Ticaret Siciline tescil zorunluluğu olmayan bir işlemdir. Yapılan pay devri pay defterine işlendiğinde geçerlilik kazanacaktır.

Ticaret Siciline tescil işlemi daha çok üçüncü şahıslara duyurmak maksadını taşımaktadır. Genelde limited şirketlerde uygulanır.