Mesajı Okuyun
Old 27-11-2008, 09:24   #5
Atahun

 
Varsayılan

Yukarıdaki mesajıma ilave olarak;
Görünürde çalışan kadın lehine olan 1475 sayılı yasa' nın 14 ncü maddesinin ilgili fıkrası, ne yazık ki uygulamada pek de lehde sonuçlar vermemektedir. Her ne kadar fıkra metninde "......kadın işçi isterse....." ibaresi geçiyor ise de, mevcut durum kadını "ev kadınlığı" na özendirmenin yanında, bazen koca bunu bir baskı aracı olarak da kullanabilmektedir. Böylece çalışan kadın önce çalışma hayatından, kısmen de olsa sosyal hayattan kopmaktadır. Evlilik, hamilelik, doğum ve takip eden süreç içinde kadın, çalışma hayatı ile ilgili birikimini unutmakta, ve bu süreç içinde değişen şartlar o kadının tekrar çalışma hayatına dönmesini adeta imkansız kılmaktadır.

Muhtemel sonuç olarak; koca eline bakan, kişisel bir sosyal güvencesi olmayan, bağımlı bir kadın ve benzer sebeplere bağlı aile içinde yaşanması muhtemel sosyal travmalar...