Mesajı Okuyun
Old 26-11-2008, 18:17   #4
Atahun

 
Varsayılan

Hukukçu olmadığım halde, yıllar önce hukukçuların olduğu bir sohbet toplantısında 1475 sayılı yasa' nın halen yürürlükte olan 14 ncü maddesinin yukarıdaki konu ile ilgili fıkrasında geçen şeklinin, Anayasa' nın 10 ncu maddesine aykırılık teşkil ettiğini kişisel görüşüm olarak ifade etmiştim. Hatta, yasa' nın bu haliyle "evlilik kurumunda erkeğin üstünlüğünü ve evin reisi olduğunu" kabul ettiğini vurgulamıştım. Tabi kimse beni ciddiye almamıştı.

Yüce Mahkemenin kararını saygı ile karşılıyorum. Ancak, "Karşı oy" gerekçesindeki görüşler kafamdaki ile aynen örtüşüyor. Kişisel görüşüm, Anayasa Mahkemesi' nin bayan üyelerinin karşı oy gerekçeleri oldukça yerindedir.