Mesajı Okuyun
Old 30-04-2008, 10:30   #5
S.Orhan

 
Varsayılan

sayın koray,
maddelere takılıp kalmayın) iddianame iade edildiğinde kovuşturma aşamasına nasıl geçilecek ki cmk 4-5.maddeler uygulama alanı bulsun? hadi istisna 6. maddeyi bir yana bırakalım
doktrincilerin ''iddianamenin kabulü kararının başlı başına ihsas-ı rey'' olduğuna ilişkin görüşüne ise katılmam mümkün değil.iddianamenin kabulü kararının yargılamayı sonuçlandıran nihai bir karar olmayıp, sadece yargılamayı(kovuşturmayı)başlatan bir karar olduğu konusunda sanırım tüm hukukçular hemfikirdir.aksi halde mahkemenin(hakimin), ihsas_ı reyde bulunduğuna göre hüküm fıkrasını da yazarak gerekçeli kararını tebliğ etmesi gerekir.oysa benim ihsas-ı rey olduğunu iddia ettiğim husus ,mahkemenin henüz yargılama yapmadan eylemin başka bir suç oluşturduğunu belirterek iddianameyi iade etmesidir.
savcıların yetki sorununu nasıl aştığına gelince:karşılıklı yetkisizlik verildiğinde,bir tanesi yetki konusunda daha fazla üstelemeden alttan alıp davayı açıyor ve yetki-görev uyuşmazlığı mahkemeler arasında,cmk 3-21.maddeler çerçevesinde,bazanda müşterek üst dereceli mahkeme olarak yargıtayın devreye girmesiyle çözülüyor.davayı açacak mahkeme bulunamadığında ne olacak? ben onu anlatmaya çalıştım
saygılarımla.