Mesajı Okuyun
Old 24-01-2004, 11:41   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın gunolcamlibel,

Trafik cezalarının kaldırılması için başvuruda bulunurken dikkat edilmesi gereken konu aşağıdaki Anayasa Mahkemesi kararında
yazılıdır:

'''idari para cezaları için sadece 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3672 sayılı yasa ile değiştirilen 116.maddesinin birinci fıkrasında gösterilen fiillerle sınırlı olarak adli yargıya görev verilmiş, bu fıkrada belirtilenler dışında kalan eylemler nedeniyle verilen idari para cezalarının kaldırılması için adli yargıya başvurma olanağı tanınmamıştır. '''''

Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas No : 2003/ 90
Karar No : 2003/ 93
KararTarihi : 31.10.2003

Yayınlandığı Resmi Gazete : 22.1.2004


Hukukun bu kadar karmaşıklaştırılması avukatların işini zorlaştırmakta ama avukatlara sağlam birer varlık nedeni sağlamaktadır. Şikayet etmeyelim

Saygılarımla

Bir Dost