Mesajı Okuyun
Old 22-02-2007, 10:51   #11
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

1. 29.03.2003 tarih ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51. maddesinin (t) bendi ile getirilen, Kanuni Faiz Oranının 01.04.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanacağına ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 22.01.2004 gün ve E.2003/41 - K.2004/4 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

2. 2004 ve 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunlarında kanuni faiz oranını tespit eden hükümler Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmemekle birlikte; Yüksek Yargıtay, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun ilgili hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesini gözönünde bulundurarak Kanuni Faizi, Reeskont Faizi oranlarında uygulamaktadır. (Bütçe kanunları ile getirilen faiz oranlarının sadece genel bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli Dairelerin ilama bağlı borçları için uygulanabileceğine ilişkin Yargıtay uygulaması oturmuştur.)

3. a) 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu'ndaki kanuni faiz oranını tespit eden 37/e maddesi, 5335 sayılı kanunun 29/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, aynı kanunun 14. maddesiyle 01.05.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3095 sayılı kanunun 1. maddesinde değişiklik yapılarak, kanuni faiz oranı yıllık % 12 olarak tesbit edilmiştir.

b) 1.1. 2004 - 1.5.2005 tarihleri arası için –münhasıran- Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin ilama bağlanmış borçları hakkında yasal faiz oranları değil, 2004 ve 2005 mali yılı Bütçe Kanunlarındaki yıllık % 15 ve % 12 oranları uygulanacaktır.