Mesajı Okuyun
Old 04-04-2008, 17:21   #4
Kemal Yıldırım

 
Soru

CMK m. 272/3-a: "...Sonuç olarak belirlenen ikibin lira dahil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine...karşı istinaf yoluna başvurulamaz"

TCK m. 50/5: "(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir."

CMK 272/3-a' dabelirtilen "sonuç ceza"dan kasıt, yalnızca adli para cezasının öngörüldüğü durumlarda verilen para cezası veya hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü durumlarda verilen adli para cezası mıdır? Yoksa hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi durumunda da bu madde uygulanmalı mıdır?

Bu şekilde bir ayrımın kanunda yapılması, adli para cezasının hapis cezasının çevrilmesi yoluyla verilmesi durumunda temyiz yolunun açık olması gerektiğini belirtmek isterim.Ancak CMK' da bu şekilde bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla CMK' da belirtilen sonuç cezadan kastedilen hem yalnızca adli para cezasının öngörüldüğü durumlarda verilen para cezası veya hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü durumlarda verilen adli para cezasıdır ve hem de hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesidurumunda verilen adli para cezasıdır.

Bunun yanı sıra gerekçeli kararın esas alınması, gerekçeli kararda "Temyiz yolu açık olmak üzere..." denildiğine göre temyiz talebinin kabul edilmesi gerekir. Bu yolla açıklanan şekilde bir ayrımın yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda belki bir çözüme ulaşılır. Kolaylıklar diliyorum.

Saygılarımla..