Mesajı Okuyun
Old 22-03-2008, 19:49   #3
Av. Abdulselam DURAN

 
Varsayılan

Sayın Seyda,
Açıklamalarınız için teşekkürler.
Ayrıca konu ile ilgili yeni bir gelişmeyi de aktarmak istiyorum. Konu ile ilgili mahkûmiyet kararını veren yargıçla görüştüm ve uygulamanın(daha doğrusu kendi uygulamalarının) tüm araştırmalara rağmen yasal dayanağını bulamadığım ve dayanağının olmadığını da düşündüğüm bir şekilde yürütüldüğünü öğrendim. Şöyle ki;
Yargıç, kararın kesin olduğu konusundaki görüşünde ısrarlı olduğunu, başka bir deyişle bu konudaki yorumunun böyle olduğunu ve gerekçeli karardaki "yargıtay yolunun açık olduğu" yönündekiibarenin maddî hatadan kaynaklanmış olduğunu belirtti. İnfaz konusunda da kararın kesinleşmesinin ardından dosyanın infaz için Savcılığa gönderildiğini, Savcılıkça gönderilen ihtarnamede belirtilen 30 günlük süre içerisinde para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasının "infaz edilip edilmeyeceği ya da nasıl infaz edileceği" konusunda karar vermek üzere dosyanın tekrar Mahkemeye gönderildiğini söyledi.
Ben de bu konudaki karmaşanın, yasal boşluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü benzer konularda çok farklı kararlar çıktığını da yine meslektaşlarımızdan öğrendim.
Saygılarımla!