Mesajı Okuyun
Old 18-01-2012, 14:43   #12
Adli Tip

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlar;

-Yargıtay'ın bu ayrık kararını tereddütsüz şekilde, çok isabetli bulduğum anlamına gelmemesi kaydıyla- şunu belirtmek isterim:

Aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçinin daha önceden kıdem tazminatı aldığı her durumda bu ödeme istisnasız avans olarak kabul edilmiyor. O hallerde de farklı uyguamalar, kararlar çıkıyor. Bu itibarla konu salt işyeri devrinde karşılaşılan bir durum değil.

Yargıtay, işyeri devri sırasında ödenen kıdem tazminatlarını avans olarak nitelendirmeyerek, işçinin önceki dönemdeki çalışmalarını yok saymıyor. Nitekim, devir esnasında henüz 1 yılını doldurmamış örneğin 10 aylık bir işçi, devirden 4 ay sonra kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrıldığında, kıdem tazminatı ödenmelidir. Böyle bir olay, Yargıtay'ın önüne geldiğinde, kuvvetle muhtemel, içtihat da tazminatın ödenmesi şeklinde olurdu.

Öte yandan, Sayın Nevra Öksüz'ün değindiği hususu, ben daha da açık bir şekilde dile getireyim:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararlarını çok defa yasa hükmüyle açıklayabilmek mümkün olamıyor. Somut olay adaletini sağlarken, mavzuattan sıklıkla uzaklaşabiliyorlar. Bu, üzerinde çokça tartışılabilecek, eleştirilebilecek bir realitedir. Ben de bu durumdan hoşnut olmadığımı belirtmeliyim.

Yanlış hatırlamıyorsam, bu içtihatların kaynağı da özelleştirme süreçleriydi...Saygılarımla,