Mesajı Okuyun
Old 02-07-2007, 09:31   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Kur farkı ve vade farkının birarada istenebileceği, teamül ve zamanaşımı konularında Sn.korayad’ın görüşlerine katılıyorum.

Vade farkına ilişkin faturanın kesilmemiş olması ile C/H ilişkisinin devamı ve KDV ödeme yükümlülüğü arasında hukuki bir gereklilik olduğunu düşünmüyorum. Ancak, ticari açıdan C/H değil, ama sözleşme ilişkisi devam ediyorsa ve ödemelerin düzeni tam kesilen faturaya karşılık gelecek şekilde ödenmiyorsa tacir, beklemeyi tercih etmiş olabilir. Daha açık olmak gerekirse, mesela dört fatura kesilmiş, ilk ikisine ve üçüncüsünün bir bölümüne denk gelen bir ödeme yapılmış olabilir. Bu nedenle, kestiği faturanın tam karşılığını alamayan tacir vadelerle ilgili olarak bekleme yolunu seçebilir.

Sn.Claw, kesilmeyen faturalardan bahsetmişsiniz, sanırım bunlardan muradınız vade farkı faturalarıdır. Tacirin borçlarının tek kaynağı fatura ve ticari defterlerindeki kayıtlar değildir. Sözleşmeye dayalı bir vade farkı alacağı söz konusu ise fatura kesmeden de borç oluşabilir. Daha farklı bir örnekten gidelim, bir inşaat firmasında taşerona iş yaptırdınız diyelim, bu işin bedelini ödemek için mutlaka taşeronun fatura kesmesi gerekmez. Fatura kesmek bir zorunluluksa da, kesilmemesi sonuçları bakımından sizin ödeme yapmamanızı haklı çıkaran bir durum sayılmaz. Bunun gibi birçok durumda borcun doğması için fatura kesmek şart değildir. Ancak, sözleşmenizde faturanın tebliğinden sonra ödeme yapılacağı gibi bir kayıt varsa işler biraz değişir.

Olayınızda, eğer zamanaşımı yoksa, itirazınızın pek de lehinize sonuçlanmayacağını düşünüyorum.

Saygılar.