Mesajı Okuyun
Old 11-11-2018, 22:27   #1
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan İş Aktinin Haksız Feshinde Zorunlu Arabuluculuk

İŞ KANUNU
Fesih bildirimine itiraz ve usulü
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Son cümleyi nasıl anlamalıyız?
Bir ay içinde arabulucuya başvurmadığı için İş Mahkemesine yapacağı başvuru dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilen işçi, iki hafta içinde arabulucuya başvurabilecek mi?
Arabuluculuk faaliyeti anlaşma ile sonuçlanmazsa, yargı yoluna gidilebilir mi?
Gidilebilirse, 1 aylık süreyi dava şartı yapmanın ne anlamı kalır?
Yoksa benim kaçırdığım bir şey mi var?