Mesajı Okuyun
Old 16-12-2012, 12:39   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şenel DELİGÖZ
İcra iflas suçlarından dolayı paraya çevirme ve HAGB müesseseleri uygulanamaz.
Bu görüşünüz İİK 345/a veya 337/a için de geçerli mi?

Ayrıntılı bir makale için tıklatınız:
http://www.yilmazhukukburosu.com/dos...n_r_yilmaz.pdf

İlgili maddeler aşağıda sunulmuştur:

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI :
''MADDE 345/a - İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.''


TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI:
''MADDE 337/a - (Ek madde: 18/02/1965 - 538/133 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./8.mad)

44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.''

''Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez.''

''Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır.''