Mesajı Okuyun
Old 19-04-2010, 16:57   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.AAO
Selamlar,
Olay şöyle,
Sulh Hukuk'ta davacı vekilisiniz, davanız reddedildi, temyiz ettiniz(tehir-i icra talepli olduğunu dilekçeye yazmadınız) davalı vekili vekalet ücretini hemen icraya koydu icra emri tebellüğ edildi.
soru 1) Tehir-i icra talepli temyizimiz mevcut değil. Bu durumda tehir-i icra kararı alamıyor muyuz? Genel uygulama nedir? (okuduğum kadarıyla alamıyoruz)
soru 2) Diyelim ki; evet tehir-i icra kararı alamıyoruz. İcra emri gereğince borcun tümü ödendi, icra dosyası infaz oldu. Bir zaman sonra Yargıtay dosyayı bozdu ve mahal mahkemesine geri yolladı. Yapılan yargılamada bu sefer dava kabul edildi.
Şimdi; infaz olmuş icra dosyasındaki meblağı nasıl geri alabileceğiz? Bu meblağı geri almak için, davamız kabul edildiği için dava değeri, vekalet ücreti, yargılama masrafları haricinde bir kalem de infaz edilmiş dosya meblağını da ekleyebilir miyiz(mantıklı gibi)?
Soru biraz karışık gibi görünse de, icra ile ilgilenen meslektaşlar sorumu şıp diye anlamışlardır zaten. Yardımlarınızı beklerim, iyi çalışmalar.

1- Tehir-icra talep etmediğiniz için Yargıtay bu hususta bir karar vermeyecektir

2-İİK 40 ıncı maddedeki merasimi izleyeceksiniz.

Alıntı:
MADDE 40 - (Değişik 1. fıkra: 5311 - 2.3.2005 / m.7 - Yürürlük m.30) Bir ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.

Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra nakzedilipte aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat'i bir ilâmla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur. (Değişik 2. fıkra: 5311 - 2.3.2005 / m.7 - Yürürlük m.30) Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilamla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur.
Ancak üçüncü şahısların hüsnüniyetle kazandıkları haklara halel gelmez.


3- Dava sizin lehinize sonuçlandığında bildiğiniz ilamlı takibi yapacaksınız.