Mesajı Okuyun
Old 20-06-2007, 23:10   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Temyiz ile tashih-i karar arasında bir fark bulunmaktadır:

- Temyiz edilen dosyalarda dava konusu temyiz sınırı altındaysa veya temyiz süresi kaçırılmışsa yerel mahkeme dosyayı temyize göndermez.

- Tashih-i karar istenen dosyalarda ise yerel mahkemenin sınıra ya da süreye ilişkin bir inceleme yapma yetkisi yoktur. Her durumda dosya Yargıtay'a gönderilir.

Haksız yere tashih-i karar yoluna giden tarafa Yargıtay küçük bir para cezası verir. Haksızlığın tek yaptırımı budur; haksızlığı önlemenin yolu yoktur.

Saygılarımla