Mesajı Okuyun
Old 20-06-2007, 21:05   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Öznur A. Arabacı
Değerli meslektaşlarım;
Müvekkil davacı tarafından 2004 yılında, yasal sürelere riayet edilerek açılan TERK NEDENİYLE BOŞANMA davası öncelikle mahkeme tarafından "davet edilen konutun manevi bağımsızlığı olmadığı" gerekçesine dayanarak reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmekle yüksek mahkeme tarafından "davalının dönmemekte haklı olduğu hususunu kanıtlayamadığı" gerekçesiyle bozulmuş ve bu bozma kararı üzerine davalı vekilince tashihi karar talep edilmiş ve tashihi karar talebinden de RED sonucu gelmiştir.
Mahkemenin boşanmaya ilişkin hükmü tashihi karar talebinin reddedilmesi ile kesinleşmişitir.
Bunun üzerine yerel mahkemece duruşma günü verilerek Yargıtay kararına uyulmasına ve davacı lehine 2.000,00-YTL maddi ve 2.000,00-YTL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir.
Mahkemenin bu kararı da davalı vekilince temyiz edilmiş ve yüksek mahkemece yerel mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı ONANMIŞ ancak tazminatlara ilişkin karar dava terk nedeniyle açılan bir dava olup ihtar çekilmekle davalının kusurları af edildiğinden tazminat isteklerini reddedilmesi gerektiğinden BOZULMUŞTUR. Yargıtay ilamında karar düzeltme yolu açıktır.
Şimdi; Davalı vekili temyiz eden taraf olmasına karşılık yüksek mahkemenin bu BOŞANMAYA ilişkin kararının da yerinde olmadığı gerekçesine dayanarak yine KARAR DÜZELTME yoluna başvurulmuştur.
Davalı vekilinin Karar Düzeltme talebinde bulunmasında bir hukuki yararı yoktur, yerel mahkemenin BOŞANMA yolundaki kararı üç kere Yargıtay incelemesinden geçmiş ve mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı kesin hüküm oluşturmuştur.
Şimdi öncelikle;
Bu hususta tekrar dosyanın tashihi karar talebi ile Yargıtaya gönderilmesini önleyebilirmiyim?
davalı vekili dosyayı kötüniyetli olarak yargıtaya göndermek ve boşanmayı geciktirmek istemektedir.
veya bu hususta yapılabilecek başka bir yol var mıdır?
Yardımcı olanve ilgilenen herkese teşekkürlerimle
saygılar
selamlar

Sayın Karaca;

Mesajınız için teşekkür ederim. Ben olayı maddeler halinde yazıp, toplama yapmak istiyorum.

1- Davacı 2004 yılında terk nedeniyle boşanma davası açmış, dava ret edilmiştir. Soru sahibi bu kararı temyiz etmiştir. Temyiz üzerine Yargıtay kararı bozmuştur. Yargıtay incelemesi (1)

2- Yargıtayın bozma kararı davalı tarafından karar düzeltme talebiyle Yargıtay'a gönderilmiştir.Ret edilmiştir.Yargıtay incelemesi(2)

3- Bunun üzerine yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak BOŞANMAYA karar vermiştir. Davalı yine temyiz etmiş ancak, BOŞANMA hususu dışındaki nedenlerle karar bozulmuş; dolayısıyla boşanma kararı onanmıştır.Yargıtay incelemesi (3)

4- Yargıtay ilgili dairesinde onanan boşanma kararı, davalı tarafından yine karar düzeltme istemiyle Yargıtay'a gönderilmek istenmiştir.Yargıtay tarafından incelenmesi istemi(4)

5- Benim şu an anladığım yine ilk anladığım ile aynı oldu: Boşanmaya ilişkin karar ilk defa karar düzeltmeye tabi olmaktadır. Daha öncekiler boşanmanın reddine ilişkin kararın temyizi veya karar düzeltmesi idi... Yani aynı kararlar değildi.

Umarım yine yanlış anlamamışımdır.

Sonuç bakımından Üstadım Sayın Karaca ile mutabık kalmak güzel...