Mesajı Okuyun
Old 20-06-2007, 14:35   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Öznur A. Arabacı
Davalı vekilinin Karar Düzeltme talebinde bulunmasında bir hukuki yararı yoktur, yerel mahkemenin BOŞANMA yolundaki kararı üç kere Yargıtay incelemesinden geçmiş ve mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı kesin hüküm oluşturmuştur.
Şimdi öncelikle;
Bu hususta tekrar dosyanın tashihi karar talebi ile Yargıtaya gönderilmesini önleyebilirmiyim?
davalı vekili dosyayı kötüniyetli olarak yargıtaya göndermek ve boşanmayı geciktirmek istemektedir.
veya bu hususta yapılabilecek başka bir yol var mıdır?

1- Davalı tarafın hukuki yararı yoksa da: bunu tetkik edecek merci Yargıtay'dır. Bu nedenle dosya Yargıtay'a gidecektir.

2- Ânlattığınız olayda 3 kere Yargıtay incelemesine tabi olan karar, boşanmanın reddine dair olan karardır. Boşanmanın kabulüne ilişkin karar ilk defa Yargıtay'a gitmektedir. Bilmiyorum ben mi yanlış anlıyorum.

3- Boşanmanın fer'i niteliğindeki alacaklar, boşanma kararı kesinleşmeden talep olunamayacağı için;davalı boşanma kararını da temyiz etmektedir. Maalesef önleyebileceğiniz yasal bir dayanak varsa da; ben bilmiyorum.

Saygılarımla