Mesajı Okuyun
Old 20-06-2007, 14:16   #1
Av.Öznur A. Arabacı

 
Varsayılan karar düzeltme yolu-hukuki yarar

Değerli meslektaşlarım;
Müvekkil davacı tarafından 2004 yılında, yasal sürelere riayet edilerek açılan TERK NEDENİYLE BOŞANMA davası öncelikle mahkeme tarafından "davet edilen konutun manevi bağımsızlığı olmadığı" gerekçesine dayanarak reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmekle yüksek mahkeme tarafından "davalının dönmemekte haklı olduğu hususunu kanıtlayamadığı" gerekçesiyle bozulmuş ve bu bozma kararı üzerine davalı vekilince tashihi karar talep edilmiş ve tashihi karar talebinden de RED sonucu gelmiştir.
Mahkemenin boşanmaya ilişkin hükmü tashihi karar talebinin reddedilmesi ile kesinleşmişitir.
Bunun üzerine yerel mahkemece duruşma günü verilerek Yargıtay kararına uyulmasına ve davacı lehine 2.000,00-YTL maddi ve 2.000,00-YTL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir.
Mahkemenin bu kararı da davalı vekilince temyiz edilmiş ve yüksek mahkemece yerel mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı ONANMIŞ ancak tazminatlara ilişkin karar dava terk nedeniyle açılan bir dava olup ihtar çekilmekle davalının kusurları af edildiğinden tazminat isteklerini reddedilmesi gerektiğinden BOZULMUŞTUR. Yargıtay ilamında karar düzeltme yolu açıktır.
Şimdi; Davalı vekili temyiz eden taraf olmasına karşılık yüksek mahkemenin bu BOŞANMAYA ilişkin kararının da yerinde olmadığı gerekçesine dayanarak yine KARAR DÜZELTME yoluna başvurulmuştur.
Davalı vekilinin Karar Düzeltme talebinde bulunmasında bir hukuki yararı yoktur, yerel mahkemenin BOŞANMA yolundaki kararı üç kere Yargıtay incelemesinden geçmiş ve mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı kesin hüküm oluşturmuştur.
Şimdi öncelikle;
Bu hususta tekrar dosyanın tashihi karar talebi ile Yargıtaya gönderilmesini önleyebilirmiyim?
davalı vekili dosyayı kötüniyetli olarak yargıtaya göndermek ve boşanmayı geciktirmek istemektedir.
veya bu hususta yapılabilecek başka bir yol var mıdır?
Yardımcı olanve ilgilenen herkese teşekkürlerimle
saygılar
selamlar