Mesajı Okuyun
Old 15-09-2019, 17:22   #1
Av.SeymaK

 
Varsayılan Hukuki yarar yokluğundan reddedilen ve miktar itibariyle kesin olan karar sonrası 2.kez dava açmak ve olası bir derdestlik sorunu

Merhaba, ilk kez iş hukukuna ilişkin bir dava alıp, oldukça zorlanan biri olarak sorum derdestlik üzerine : Kıdem ve ihbar tazminatına dair işçi alacağı davasını 100'er TL miktarla "belirsiz alacak davası" olarak açmıştım ancak bu hatamı fark edip, henüz dava dilekçem davalıya tebliğ edilmeden,tensip zaptı da oluşturulmadan, dosyanın hakimiyle görüştüm ve davam tensiben "hukuki yarar yokluğundan" reddedildi. Miktar itibariyle de istinafa tabi olmadığı tensip tutanağında belirtildi. Mahkeme kalemi de kararin tebliğe çıkması için birtakim eksik harç ve avanslari tamamlamami belirtti (adli yardim talepli açmıştım o da reddedildi tensipte bu nedenle eksik kalan harç ve avans durumu vardi) ve tamamladım. Hatta ertesi gün gerekçeli kararı ben mahkemeden elden tebliğ aldım. Bana da o zaman kalem tarafından "1 hafta sonra davanızı yeniden açabilirsiniz." dendi. Ben yine de 3 hafta bekledim ve sonra kaleme gidip "Davami açayım mı?" diye sorduğumda kalem tarafindan bana davanızı açabilirsiniz dendi. (Şunu belirtmeliyim ki her şeyi fiziki evrak üzerinden yapan, UYAP'a birşey yüklemeyen bir kalemdi ve benim hatam dosyaya hiç bakmadan, onlara güvenmek oldu.)
3 hafta sonra davami yeniden ve bu sefer yine kıdem ve ihbar tazminatı için ayrı ayrı olmak 100'er TL'den "kısmi dava" olarak açtım. Ancak aylar sonra usulden ret karari verilen eski mahkemeden bir mesaj geldi: "20 TL eksik gider avansini tamamlayin" diye. Kalemi arayıp sorduğumda onlar da anlayamadi, meğer işverenin adresi değişmiş ve karar tebliğ edilemediginden yeni adresine tebliğ için avans isteniyormuş. Kaleme "Siz tebliğ edildi dediniz bu yüzden yeniden dava açtım." diyince "Siz en iyisi avansi yatırmayın, bu karar öylece beklesin." dediler ancak en nihayetinde yeni mahkemenin hakimi UYAP'ta bu dosyayı görebiliyor, eski karar davalıya tebliğ edilmese de hakim re'sen kontrol edebilir. Şuan problem şu noktada toplanıyor. İlk dava uyap'ta "karara çıkmış" görünüyor. Sizce mahkeme, miktar itibariyle kesin olan bu kararin sırf tebliğ edilmediği için kesinlesmemesini, derdestlik olarak kabul eder mi? Araştırmalarımda tam benim dosyamin durumuna uymasa da bir karara rastladim : Yargitay 3.HD'nin 2016/5240 E, 2017/11253K.
Sayili kararında "Davanın açılmamış sayılması kararı, temyizi kabil niteliktedir. Ancak, derdestlik yönünden kararın temyiz edilmeyerek veya temyiz aşamasından geçerek kesinleşmesini aramaya gerek yoktur. Burada davaların takipsiz bırakılmasını önlemek amacı güdülmüştür. Davanın açılmamış sayılmasına ilişkin kararların kesin hüküm oluşturmayacağı da yasa gereğidir.
Bu itibarla, yukarıda anılan maddi ve hukuki olgular dikkate alındığında, mahkemece; yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı gerekçe ile hüküm tesisi usul ve yasaya uygun görülmemiş, hükmün bozulmasını gerektirmiştir." Gerekçeli bir bozma kararına rastladım. Ancak o olayda benimki gibi usulden ret değil, dosyanın işlemden kaldırılması durumu var. Benim olayıma uyarlanamayabilir.
Aklıma takılan bir diğer durum da şu ki: iki davanın tarafları, vakıaları, açıldığı mahkeme aynı ancak dava türü farklı. Yani neticede biri belirsiz alacak iken ikincisi kısmi dava olarak açılmış. Bu durumda dava türünün farklılığı sayesinde derdestlik itirazından kurtulabilir miyim? Beni oldukça yıpratan bu süreçte sizlerin değerli görüşleriyle aydınlanmayı bekliyorum, teşekkür ederim.