Mesajı Okuyun
Old 12-06-2018, 15:37   #6
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

...Bu açıklamalar karşısında katılanın eşinin beyanlarına,sadece katılanın yakın akrabası olması sebebiyle hukuki olmayan bir gerekçe ile itibar edilmemesi kanuna ve usule aykırı olduğundan CMK nun 289-1-e maddesi uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA 3.5.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Adana BAM 4. Ceza Dairesi 2018/876 Esas 2018/916 K