Mesajı Okuyun
Old 12-08-2012, 12:39   #6
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

İyiniyetli alacaklı ilamlardaki vekalet ücretini icra takibine koymadan önce borçlu tarafı arar. Ama aramak mecburiyetinde olmadığı için ilamı direkt icra takibine konu yapabilir. Bunda yasaya aykırı bir yön bulunmadığı yukarıdaki içtihatlardan anlaşılmaktadır. Bu konuda yasal düzenleme yapılacağını sanmıyorum. Yasaya uygun bir icra takibinin etik olmadığını söylemek zordur. Böyle bir icra takibi disiplin suçu oluşturmaz.