Mesajı Okuyun
Old 17-04-2012, 00:24   #2
serkan karaoğlu

 
Varsayılan

Yargıtay CGK'nın 07.11.2006 gün ve 2006/6-213 Esas, 2006/229 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere Anayasa'nın 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca karar ve hükümlerde, başvurulabilecek yasayolu, süresi, mercii ve başvuru şekli tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir. Bunlardan birisinin veya birkaçının gösterilmemiş olması veya yanlış gösterilmesi durumunda yapılan tebliğ veya tefhim geçersiz hale gelecektir.