Mesajı Okuyun
Old 14-05-2011, 09:25   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Dava – Takip / Vekalet ücreti:

“İlamda vekil için ücret belirtilmiş ve hükmedilmiş olsa dahi, vekil eliyle kovuşturulan ilamın uygulanmasından dolayı da ayrıca ücret değerlendirilmesi gerekir.”(YİBGK.,E. 1942/34,K. 1944/21,T. 31.5.1944).

Vekalet ücreti, yargılama giderlerindendir:

“Avukatlık ( vekalet ) ücreti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 423/6. maddesinde açıkça belirtildiği veçhile muhakeme masraflarından maduttur. Muhakeme masrafları ve bu meyanda karşı tarafa (hasma) tahmili gereken vekalet ücreti, müstakil bir varlığı olmayan ve ait olduğu davanın konusunu teşkil eden hak ve alacağa sıkı bir surette bağlı feri haklardandır. Feri hakların akıbeti asıl hakkın akıbetine tabi olur” (Y.9. HD.E. 2008/40087,K. 2008/32119,T. 25.11.2008).

İLİŞKİ:

1.Müvekkil – İlk Vekil ( İstifa ?)
2.Müvekkil – 2.Vekil (Sözleşme ? – Yoksa Tarife)
3.İkinci vekilin azli ( Haksız azil ?)( Haksız azilde ücret)
4.Müvekkil – 3.Vekil:
5.İkinci - Üçüncü vekil ilişkisi

Mola….