Mesajı Okuyun
Old 01-04-2010, 23:03   #2
avukatselvi

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bilgisayar yazılımları/programları ilim ve sanat eseridir. (Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)

Müvekkilinize ait eserin, adı gizlenerek sahiplenildiği iddianızı Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde ileri sürmeniz mümkün.
Asliye Hukuk Mahkemelerinde delil tespiti niteliğinde de olsa eser sahipliğinin tespiti istenmesi hem bu konuda bir ihtisas mahkemesinin bulunması hem de tespit edilmemesi halinde kaybolabilecek bir husus olmaması nedeniyle uygun bir yöntem değil.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde eser sahipliğinin tespitini talep etmeniz ,ihlal edilen maddi ve manevi haklar için de tazminat talep etmeniz bu durumda uygun olacaktır kanaatindeyim.

Mahkemenin red gerekçesi yasal dayanaktan yoksun görünüyor. Tespit davası sonrasında eda davası açmaktan vazgeçiledebilir, bu mahkemeyi ilgilendirmez. Tespit davası açmadaki hukuki yarar sayılacak haller yasada açıkca sayılmış.Bu durum ayrı.

İddianıza konu bilgisayar programının FSEK kapsamında bir eser olduğu, eserin sahibinin müvekkiliniz olduğu, haklarının ihlal edildiği tespit edildikten sonra, sizin talep ettiğiniz maddi manevi haklar doğrıltusunda aynı davada tazminat kararı alabilirsiniz.